LP 64: Kandado (Lock)

dsc02270

dsc02271

dsc02272

Yan ang itsura nang aming pintuan. Napakaraming kandado dahil ang aming panganay ay minsan nakakalabas a maraming beses nang nakawala at nataranta kami nang kakahanap.Mas mabuti na lang nang na mag ingat kaysa sa magsisi sa huli.

Translation: This is what our front door looks like.We have a lot of locks because our eldest has a tendency to wander off and we have had too many close calls and panic moments when that happens. Better to be safe than sorry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *